Hastalık Branşları - Kalp Damar
 • Aşırı Sıcaklar Kalp Sorunlarını Tetikliyor

  Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte kalp ve tansiyon ile ilgili şikayetler de artış gösteriyor. Memorial Hastanesi Kalp Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez , kalp hastalarının yaz döneminden nasıl etkilendikleri ve bu olumsuz etkileri ortadan kaldırma yöntemleri hakkında bilgi verd...

 • Kalp Hastaları Ramazan'da Oruç Tutabilir mi?

  Memorial Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Servet Öztürk, kalp hastalarının hangi şartlarda oruç tutabilecekleri, oruç tutması riskli hasta grupları hakkında bilgi verdi.Orucun sağlıklı bir kişi için yararları var mıdır?  Orucun sağlıklı kişiler için yararlı olduğu, eski tarihlerden...

 • Sağlıklı Bir Kalp için Doğru Beslenme

  Son yıllarda yaşam tarzımızda meydana gelen değişiklikler nedeni ile kalp hastalıklarından yakınanların sayısında artış oldu. Özellikle karın bölgesinde meydana gelen yağlanmayı takip eden şişmanlık oranının artışı, fiziksel aktivite oranının azalması ve beslenme tarzımızın değişimi ile kalp ve dama...

 • İleri Yaşta Kalp Kapağı Hastalıklarına Ameliyatsız Tedavi

  Memorial Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nden Doç. Dr. Harun Arbatlı, ileri yaşta kalp kapağı sorunlarının ameliyatsız olarak “Perkütan yöntemi ile çözümü” hakkında bilgi verdi.                   ...

 • Kalp Kapak Hastalıkları

  Kalp kapak hastalıkları doğuştan gelebilir ve sonradan kazanılmış olabilir.  Halen ülkemizde en sık sebep ateşli eklem romatizmasının kalbi etkilemesi ile oluşmaktadır.En sık tutulum mitral ve aort kapakla ilgili olanlardır.Mitral kapak darlığı ve mitral kapak yetmezliği ile aort kapak dar...

 • Kardiyovasküler Risk Faktörleri

  Kolesterolü yüksek hastalarda, kardiyovasküler risk faktörlerinin değerlendirilmesi ve mümkünse değiştirilmesi, tedavinin temel noktalarından birisidir. Kolesterolü yüksek hastalarda, kolesterol yüksekliği dışındaki kardiyovasküler risk faktörlerine de sık rastlanır ve bu kardiyovasküler risk faktör...

 • Kalbi Tehdit Eden Faktörler

  Kalbe zararlı yiyecekler hangileri?Kalbi korumak için neler yapılmalı,neler yapılmamalı?Kolesterol kalp sağlığını tehdit eden faktörlerin başında yer alıyor. Genlerve kalıtımın da kolesterol seviyesinin üzerinde büyük rolü bulunuyor.Diyabet ise diğer etkenler arasında.Yağlı yiyecekler: Eğer yağlı yi...

 • Kalp krizi nedir?

  Kalp krizi, özellikle gelişmiş toplumlarda görülen ciddi bir tehlikedir. Çoğu kişi tam olarak iyileşebilir ama sağlıklı bir yaşam sürerek önlenmesi de olanaklıdır. Kalbin düzgün çalışması, kandan yeterli oksijen almasına bağlıdır. Kalp kasının herhangi bir bölgesi yeterli oksijen almadığı zaman çalı...

 • Kalp Krizi

  Kalp krizinin tipik uyarıcı belirtilerinin olduğunu birçok kez duymuşsunuzdur. Fakat genellikle kalp krizi televizyon ya da filmlerde gördüğünüz gibi değildir: Biri aniden göğsünde korkunç bir ağrı hisseder, kalbini tutar ve yere yıkılır... Kalp krizi bazen bu işaretlerden hiçbirini vermeyebilir de....

 • Kroner Damar Hastalıkları (Kalp Krizi/Spazmı)

  Kalbde tıpkı diğer organlar gibi sürekli oksijenlenmeye ve beslenmeye yani kanlanmaya gerek duyar. Kalbin tüm yaşam boyu kesintisiz çalışmasının ilk güvencesi bu kanlanmayı sağlayan koroner damarlardır. Koroner damarların damar sertliği dediğimiz tutulumu kalbin beslenmesini bozarak bir dizi önemli ...

 • Kalp Yetmezliği

  Kalp yetmezliği kalbin kendine gelen kanı dokulara gerekli ve yeterli ölçüde gönderememesinden kaynaklanan belirti ve bulguları niteleyen durum/hastalıktır. Kalp yetmezliğine koroner damar hastalıkları(örneğin kalp krizleri),kalp kapak hastalıkları(örneğin mitral kapak yetmezliği),uzun süre kon...

 • Kalp Yetmezliği Nedir?

  Kalp yetmezliği kalbin kanı pompalama yeteneğinin kaybolması yani dokulara yeterli kan ve oksijenin gitmemesi durumudur. Kendi basma özgül bir hastalık olmamakla birlikte, yaygın ve ciddi sorunlara yol açabileceği için önemlidir.Kalp yetmezliği kalbin yeterince çalışmaması anlamına gelir. Kalbin işl...

Copyright © 2013-2019 - www.tr-hastane.com - Tüm Hakları Saklıdır