Genel Sağlık - Sağlık Mevzuatı
 • Boy Uzunluğu Nelere Bağlıdır

  Uzun boylu olmakGelişen teknoloji bir yandan insanları "Tembel", "Şişman", "El becerisinden uzak" ve "yeteneksiz" bireyler haline getirirken diğer yandan da "uzun yaşamın" kapılarını aralıyor. Tıp dünyasındaki gelişmeler her gün yeni bir hastalığa çare buluyor. Aslında yeni dünyanın ürettiği yeni ha...

 • Çocuk İstismarı

  Çocuk istismarı, toplum olarak hakkında en az düşünüp konuşmak istediğimiz ve bizi en çok yaralayan konulardan birisidir. Ancak yine de bu sevimsiz konu hakkında zaman zaman söylenmesi, tekrar tekrar söylenmesi gereken şeyler var. Her ne kadar, ailelerin bilinçlilik düzeyleri artıyor olsa da, çeşitl...

 • Bali Bildirgesi

  Dünya Tabipler Birliği’nin Eylül 1995, Bali, Endonezya’da yapılan toplantısında kabul edilmiştir.GirişHekimler, hastaları ve geniş toplum kesimleri arasındaki ilişkilerde son yıllarda önemli değişikler meydana gelmiştir. Hekim kendi vicdanına ve hastanın yararına hareket ederken , aynı zamanda hasta...

 • Lizbon Bildirgesi

  Dünya Tabipler Birliği tarafından 1981 Yılında yayınlanmıştır.Hekim, pratik, etik ve yasal tüm zorlukların bilincinde olarak her koşulda vicdanının sesini dinleyerek hasta için en iyi olanı yapmalıdır. Aşağıdaki bildirge hekimlik mesleğinin hastalara sağlamayı amaçladığı temel hakları içermektedir. ...

 • Sakatların İstihdamı Hakkında Tüzük

  Resmi GazeteTarih: 16.03.1987; Sayı:19402BİRİNCİ BÖLÜMKAPSAM, TARİF VE DEYİMLERKAPSAMMadde 1 - Elli veya daha çok işçisi bulunan işyerlerinde çalıştırılması zorunlu sakatların nitelikleri, çalıştırılabilecekleri işler, genel hükümler dışında bağlı olacakları özel şartlarla ücret şartları, İş ve İşçi...

 • Hastalık Sigortası Genel Şartları

  Teminat KapsamıMadde 1- İşbu sigorta, sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri için gerekli masrafları ile varsa gündelik tazminatları, bu genel şartlarla varsa özel şartlar çerçevesinde, poliçede yazılı meblağlara kadar te...

 • Hayat Sigortaları Yönetmeliği

  Resmi GazeteTarih: 9.12.1996; Sayı: 22842     BİRİNCİ BÖLÜM     Genel Hükümler     Amaç     Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, hayat sigortalılarının, sigorta ettirenlerin ve lehdarlarının hak ve menfaatlerinin korunması ile hayat sigortacılığ...

 • Türk Tabipleri Birliği Hekim Ve İlaç Tanıtım İlkeleri

  GİRİŞ:Ülkemizde ilacın tanıtımı yalnızca hekim ve eczacıya yapılabilmektedir. Bu tanıtım için Sağlık Bakanlığının yayınladığı bir tanıtım yönetmeliği vardır. Bu yönetmelikte ilaç endüstrisinin uyması gereken kurallar ayrıntılı biçimde belirlenmiştir. Ayrıca ilaç endüstrisi de bir Tıbbi İlaç Tanıtım ...

 • Türk Tabipleri Birliği Kanunu

  Kanun Numarası : 6023Resmi GazeteTarih: 31.1.1953; Sayı: 8323Madde 1 - (Değişik : 7/6/1985 - 3224/48 md.)Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını icraya yetkili olup da sanatını serbest olarak yapan veya meslek diplomasından istifade etmek suretiyle resmi veya özel görev yapan tabiplerin k...

 • Hekimlik Meslek Etiği Kuralları

  TTB 47. Genel Kurulunda kabul edilmiştir.(10-11 Ekim 1998)Kendilerini her zaman dünya hekimliğinin bir parçası olarak gören; Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde ulusal, evrensel ve çağdaş bir sorumluluk ve hizmet anlayışına sahip bulunan, hekimlik mesleğinin, içinde yer aldığı toplumsal ve kültü...

 • Sigorta

  Sigortalı olduğunuz takdirde siz ve aileniz hayatın çeşitli risklerine karşı korunursunuz. Çalışma hayatı türlü risklerle doludur. Çalışırken iş kazası geçirebilirsiniz. Meslek hastalığına tutulabilirsiniz. Siz ve aileniz hastalanabilir. Kadın iseniz siz veya erkek iseniz eşinizin hamileliği de sizi...

 • Çocuğunuz İştahsız mı? Çocuklarda İştahsızlık Sorununun Çözümü

  Çocuğunuz İştahsız mı? Çocuklarda İştahsızlık Sorununun ÇözümüBirçok anne ve baba çocuğunun iştahsız olduğundan ya da yemek seçtiğinden yakınır. İştahsızlık, çocukluk döneminde sık rastlanan durumlardan biridir. Doğru zamanda doğru besin seçimi ve doğru yaklaşım ile kolayca çözülebilecek bu sorun, e...

Copyright © 2013-2019 - www.tr-hastane.com - Tüm Hakları Saklıdır