Gaucher Hastalığı
20 Şubat 2014, Perşembe 21:25:23 0
Gaucher Hastalığı

Gaucher Hastalığı

Glukoserebrosid lipidozudur. En sık bulunan lizozomal depo hastalığıdır.Enzim defekti glukoserebrosidaz (glukozil seramid ß-glukosidaz) dadır. Geni1 (q21-q31) dedir. Otozomal resesif geçiş gösterir. Eskenazi Yahudileriarasında sık görülür. Üç mutasyon tanımlanmıştır. Glukoserebrosid normaldokularda ...

Glukoserebrosid lipidozudur. En sık bulunan lizozomal depo hastalığıdır.Enzim defekti glukoserebrosidaz (glukozil seramid ß-glukosidaz) dadır. Geni1 (q21-q31) dedir. Otozomal resesif geçiş gösterir. Eskenazi Yahudileriarasında sık görülür. Üç mutasyon tanımlanmıştır. Glukoserebrosid normaldokularda az miktarda bulunur. Enzim eksikliğinde glukoserebrosityıkılamadığından retiküloendotelyal sistem hücrelerinin lizozomlarındabirikir. Lipid biriken bu hücrelerin tipik morfolojik ve histolojikgörünümleri olduğundan Gaucher hücreleri adı verilir. Kemik iliği, dalak,karaciğer, akciğer ve lenf bezlerinde bulunurlar. Retiküler veya sinusoidalendotelyal hücrelerden türerler.Üç klinik tipi vardır. Aynı enzim eksikliğinde farklı klinik tablooluşmasının nedeni bilinmiyor. Aynı ailede farklı tip bulunmuyor. Tip I; Adult Tip: Kronik nonnöropatik tiptir. Doğumdan itibaren ileriyaşlara kadar herhangi bir yaşta klinik tablo bulunabilir. 80 yaşında tanıkonulmamış vakalar vardır. 10 yaşında splenektomi yapılmış vakalarbulunmaktadır.Başlıca belirtiler;1) Hepatosplenomegali: Dalak çok büyür. Karın boşluğunun büyük bir kısmınıkaplar. 3-5 kg'a kadar çıkabilir. Normalin 5-8 misli olabilir. Karaciğerminimal veya orta derecede tutulur. Hepatomegali, bazen portal hipertansiyonve asitle birlikte olabilir. Karaciğer fonksiyonları bozulabilir. Karaciğernekrozu ve ağır akciğer tutulumu nadirdir.2) Hipersplenizme bağlı hematolojik anormallikler (anemi, trombositopeni)bulunur. Trombositopeniye bağlı kanamalar görülebilir. Bu bozukluklar dalakve KI da glukoserebrosit depolanmasına bağlıdır.3) Osteoporotik kemik lezyonlarına bağlı olarak patolojik kırıklar (femurboynu, vertebral korpus), aseptik nekrozlar (femur boynu) oluşabilir. Uzunkemiklerin uç kısmı (özellikle femur) Erlen mayer şişesine benzer.Eklemlerde şişlik, deride sarı-kahverengi pigmentasyon bulunabilir. Santralsinir sistemi tutulmaz. 60-80 yaşına kadar yaşayabilir. Tip 2; Akut Nöropatik veya İnfantil Tip: Santral sinir sistemi ağır olaraktutulur. Beyin büyüklüğü azalır. Nöron dejenerasyonu ve aktif nöronofajiaoluşur. Spinal kolonda nöron kaybı olur. 6 aylıktan önce başlar. 2 yaşcivarında ölümle sonuçlanır. Kranial sinirler ve beyin sapı tutulur.Psödobulbar palsi klinik tablosu vardır. Buna bağlı olarak larinks spazmı,kısık sesle ağlama, yutma güçlüğü olur. Bu bozuklukları beslenme bozukluğu,retraksiyonlar, aspirasyon pnömonisi izler. Hastalık ilerledikçeopistotonus, deserebre rijidite, strabismus gelişir. Kiraz kırmızısı maküla(Japon bayrağı) oluşabilir.Splenomegali ve gelişme geriliği bulunur. Tekrarlayan aspirasyon ve kronikbronkopnömoni, 3-4 yaşında ölüme götürür. Tip 3; Subakut Nöropatik Tip: 10 yaşa doğru ortaya çıkar. Santral sinirsistemi yanında organlar tutulur. Davranış bozukluğu, nöbetler,ataksia,periferal nöropati, miyoklonus, oftalmopleji, ekstrapiramidal ve serebralbelirtiler ve demans bulunur. Genel tanı prensipleri:1- Klinik tablo ve röntgen bulguları (patolojik kırıklar, aseptik nekroz,femur alt ucunun Erlen mayer şişesi şeklinde olması) hastalığı düşündürür.2- Kemik iliğinde tipik Gaucher hücrenin görülmesi (Gaucher hücresi,retiküler veya sinusoidal endotelyal hücrelerden menşe alan fusiformhistiositlerdir. 15-85 m büyüklüğünde, bir veya daha fazla küçük koyunükleus ekzantrik olarak lokalize olur. Stoplazması mavi boyanır.Buruşturulmuş ipek gibidir.) tanıda önemlidir.3- Serum asit fosfataz yüksektir.4- Beyaz küre ve deri fibroblast kültürlerinde glukoserebrosidaz enzimaktivitesinin ölçülmesi (Normalin %20 sinin altında) ile tanı konulur.5- Karaciğer iğne biopsisinde glukoserebrosid birikiminin gösterilmesitanıda önemlidir.Prenatal tanı: Amniotik hücre kültürü ve koryonik villüsde enzim çalışmasıile mümkündür.Tip I, Askenazilerde ve bütün etnik gruplarda bulunur. Tip II, etnikorijinli değildir.Heterezigot taşıyıcı saptanabilir. Tedavi semptomatiktir. Tedavi prensipleri:a) Hipersplenizm varsa splenektomi yapılır.b) Ortopedik takip gereklidir.c) Enzimlerin İ.V verilmesi uzun süreli iyileşme sağlamaz.d) Analjezik; ağrılar için gerektiğinde verilir.e) Dalak, böbrek veya KI transplantasyonu yapılabilir.f) Somatik hücre gen tedavisi araştırılıyor.Glukoserebrosidaz geni 1. kromozom q 21- q 31 de bulunmuş ve klonlanmıştır.Gelecekte etkili tedaviye götürebileceğine inanılmaktadır.

Yorumlar (0 yorum)
Bu makaleye henüz yorum eklenmemiş, ilk yorumu siz yazmak isterseniz lütfen aşağıdaki formu doldurun
Yorum Ekleyin

Eşleştirilen İçerikler
Copyright © 2013-2019 - www.tr-hastane.com - Tüm Hakları Saklıdır