Response nesnesi hata 'ASP 0156 : 80004005'

Üstbilgi Hatasý

/doktor_bilgileri.asp, satr 10

HTTP üstbilgileri tarayýcýya yazýlmýþ durumda. Her türlü HTTP üstbilgi deðiþikliði, sayfa içeriði yazýlmadan önce yapýlmalý.